Ergoterapi

Mette Borgholm

Lærer · Ergoterapeut · Læsevejleder

Ergoterapi

Den ergoterapeutiske indsats retter sig mod at styrke eleven til udvikling og læring gennem aktivitet og handling, hvorved eleven opnår større trivsel og selvstændighed.

 

Ergoterapi kan være til hjælp for børn, der

  • er motorisk usikre
  • 
har sansemotoriske vanskeligheder
  • har mangelfuld sanseintegration
  • er umodne eller sent udviklede
  • har generelle indlæringsvanskeligheder
  • 
er urolige og ukoncentrerede
  • 
har opmærksomheds-forstyrrelser ADHD/ADD

 

Mange børn opleves i skolen som motorisk urolige og bliver nærmest betegnet som hyperaktive eller apatiske. Dette skyldes ofte at de ikke har forstået hvad undervisningen går ud på.

Nogle børn har dog motoriske problemer. Dette være sig både i forhold til fin og grovmotorikken. Disse problematikker er vigtige at tage fat i og behandle således at barnet kan rette opmærksomheden alene mod undervisningen.

 

Valget af behandlingsform afhænger af barnets aktivitetsproblematik og tager udgangspunkt i barnets ressourcer og behov. Der arbejdes med sansemotorisk træning som foregår via meningsfulde og legeprægede aktiviteter med brug af redskaber. Aktiviteterne er nøje udvalgte, så de passer til barnets problematik, dog betinget af barnets motivation. Aktiviteterne har ”indbygget” succes-oplevelser.

Træning af specifikke færdigheder, som f.eks. tegning/skrivning, balance, leg og muligt samspil med andre børn. Kompenserende ændringer i barnets omgivelser samt information om barnets vanskeligheder. Det kan dreje sig om introduktion af hjælpemidler (f.eks soft grip til blyanten), skærmning mod uvedkommende sanseindtryk eller indlæring af strategier og arbejdsteknikker.