Mette Borgholm

Mette Borgholm

Lærer · Ergoterapeut · Læsevejleder

Hvem er jeg

Mit navn er Mette Borgholm. Jeg afsluttede min uddannelse som Ergoterapeut i 1992 og arbejdede derefter 4 år indenfor psykiatrien, med focus på børn og unge samt familie-samspillet, når et medlem heraf ikke trives.

Med stor interesse for børn, unge og deres mulighed for læring, valgte jeg I 2001 at uddanne mig til lærer. I 2002 flyttede min mand og jeg til Schweiz.

Dette blev starten på et 10 årigt eventyr I udlandet hvor jeg blandt andet har arbejdet som dansk og engelsk underviser i henholdsvis Schweiz, Canada og senest i Hong Kong.

Jeg er mor til 2 drenge og har udover mine erfaringer som lærer i skole og privat regi også gjort erfaringer med egne børn og indlæring.

 

Mine erfaringer fra udlandet og med egne børn er, at de fra en tidlig alder (3-4 år) har vist interesse for tal, bogstaver og ord.

I både Canada og Hong Kong har jeg som underviser og mor erfaret hvordan man kan styrke barnet rent undervisnings-mæssigt, men også som enkelt individ, når de gennem leg får lov til at erfare sig ny viden om bogstaver og ord.

Det et er vigtigt at barnet viser en vis interesse, men jeg er dog alligevel af den overbevisning, at man kan vække næsten ethver barns nysgerrighed for bogstaver og ord ved at lege dette ind fra en tidlig alder. Desuden gælder det, at børn som regel klarer sig godt i den første læseindlæring, hvis de allerede i førskole-alderen er bekendte med bogstaverne.

 

Jeg ser læsningen som en gave som ethvert barn bør have ret til. Når barnet kan læse åbnes en helt ny verden som er kilde til visdom, oplevelser, inspiration og ikke mindst frihed.

Gennem min undervisning, som tager udgangspunkt I ALKALAER´s undervisningsmaterialer, tør jeg garantere at alle der kan motiveres, har et sprog samt et velfungerende sanseapperat kan lære at læse.