Undervisning

Mette Borgholm

Lærer · Ergoterapeut · Læsevejleder

Undervisning

For at tilgodese den enkelte elev er undervisningen som oftest individuel. Jeg fokuserer meget på at gøre eleven tryg, skabe tillid og et godt læringsmiljø. Når dette er skabt tror jeg på at eleven hurtigere får den fornødne selvtillid og gå-på mod, som netop er med til at skabe resultater.

Dog opretter jeg små hold på max. 4 elever hvis der er nok forespørgsel og hvis jeg mener at eleverne kan få udbytte af at arbejde sammen.

Det kan i visse tilfælde være en fordel.